Natuurlijk Nauerna

Brainstorm-groep
Een team van 10 gedreven bewoners uit buurtschap Nauerna heeft medio 2019 een aantal brainstormsessies gehouden. De aanleiding was om tot ideeën te komen om de beschikbare gelden uit de Stichting Algemeen Belang Nauerna nuttig te besteden. Voorwaarde is om dit budget te besteden in het algemeen belang van de bewoners van Nauerna.

Resultaat
Als resultaat kwam naar voren dat we Nauerna op een unieke, innovatieve manier willen verduurzamen. Daar kwam het thema ‘100% groen’ uit naar voren dat we zelf omgedoopt hebben tot project Natuurlijk Nauerna.
Het voornaamste idee is om in Park Nauerna en/of Park HoogTij zonnepanelen te plaatsen met de juiste balans tussen natuur, techniek en kunst.

Contact Consortium
Om dit te realiseren zijn we op zoek gegaan naar partners. In onze zoektocht kwamen we in contact met het Nationaal Consortium Zon in Landschap. Dit samenwerkingsverband van o.a. TNO/ECN, Wageningen Universiteit, Design Innovation Group en TS Visuals was op zoek naar een locatie om hun onderzoeksproject ‘In my backyard please’ te laten plaatsvinden.

Informatieavond
Op 14 januari heeft de brainstormgroep een informatieavond voor de bewoners gehouden in Brasserie Nauerna. Hierin zijn de bewoners meegenomen in de gedachten en kwamen er interessante discussies tot stand. Daarnaast is aangegeven wat de volgende stappen zullen zijn, waarbij de bewoners mee kunnen denken over het ontwerp van het zonnepark. (klik hier voor de presentatie van die avond)

Bewonersparticipatie
Om tot een goed ontwerp te komen voor een (multifunctioneel) zonnepark waar bewoners enthousiast over zijn, worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Verkennende gesprekken met bewoners en ondernemers van Nauerna over de waarde van, en de band met Nauerna.
  (nov/dec 2019, afgerond, resultaat Bevindingen bewonersonderzoek)
 2. Veldgesprekken en onderzoek naar het landschap
  (eind 2019, begin 2020, afgerond)
 3. Co-creatie sessies met bewoners en andere belangstellenden waarin we samen brainstormen over een mogelijk parkontwerp
  (2 en 3 maart 2020, afgerond)
 4. Validatiesessie: Concept-ontwerp bespreken met belanghebbenden en verder uitwerken, gezamenlijk vervolg-ontwerp maken.
  (7 juli 2020, afgerond)
 5. Middels prototyping een deel van het ontwerp op schaal 1:1 gezamenlijk ‘uitproberen’: bekijken, beoordelen, waar nodig aanpassen.
  (± najaar 2020)

Stakeholders
Naast het consortium hebben we nog contact gezocht met andere stakeholders. Dit heeft ondertussen geleid tot een regelmatig overleg met de gemeente Zaanstad, Afvalzorg, Consortium en Belangengroep Nauerna.