Afvalzorg in het nauw

Hierbij zenden wij u een persbericht naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inzake twee gecombineerde beroepszaken. Zowel Belangengroep Nauerna als Afvalzorg zijn in hun beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Voor BGN is het jammer, maar meer niet, voor Afvalzorg is het een tegenslag, omdat het bedrijf in beroep was gegaan om zijn reputatie te beschermen. De uitspraak van de rechtbank te Haarlem van 30 oktober 2009 was zonder commentaar aan de uitspraak van de RvS gehecht, zodat deze in stand is gebleven. Lees hier het persbericht.

 
Banner