Zitting Raad van State op 30 september a.s.

De zitting voor het beroep tegen de Milieuvergunning bij de Raad van State staat gepland op 30 september 2010.  De StAB heeft een advies-rapport opgesteld.

Het andere beroep dat loopt tegen het Vrijstellingsbesluit van de gemeente Zaanstad is nog niet ingepland bij de rechtbank Haarlem.  Er is ook nog geen datum bekend van de Expert Meeting die de gemeente zou organiseren.  Het is hoogst opmerkelijk en zelfs onbetamelijk te noemen dat het college de gemeenteraad wel binnenkort een hernieuwd akkoord wil laten geven, terwijl de raad juist had aangegeven dat ze de Expert Meeting wilde afwachten.

 
Banner