Zitting RvS met opmerkelijke acties van Afvalzorg en VROM

Vandaag, 30-09-"10, heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden van ons beroep tegen de Milieuvergunning van Afvalzorg.  Kort samengevat:

  • Afvalzorg heeft op het laatste moment een joker ingezet
  • VROM heeft zich teruggetrokken uit de procedure
  • De Provincie loopt als een hondje aan de leiband van Afvalzorg
  • De bewoners van Nauerna moeten alert blijven

Wij werden vlak voor de zitting verrast door enkele listige acties.  Het bleek dat Afvalzorg en VROM het achter de schermen op een akkoordje hadden gegooid, waarbij VROM het beroep een paar uur voor de zitting introk na enkele toezeggingen van Afvalzorg. 

Afvalzorg heeft de uitruil van stortcapaciteit met Amsterdam laten vallen.  Dit was de pijler onder het convenant, waardoor deze nu onderuit gehaald is.  Zaanstad had juist op basis van de uitruil met Amsterdam gesteld dat het in het algemeen belang was om de uitbreiding goed te keuren; nu dit algemeen belang wegvalt dient Zaanstad de afspraken met haar burgers te laten prevaleren.

Een andere toezegging van Afvalzorg richting VROM was om een tussenafdichting aan te leggen.  Of dit technisch en juridisch mogelijk is is uiterst onzeker. 

In feite geeft Afvalzorg met bovenstaande punten toe dat de belangengroep gelijk heeft dat de uitbreidingsplannen volgens het Landelijk Afvalbeheer Plan en het Stortbesluit niet zijn toegestaan.

De timing om dit vlak voor de zitting te doen is zeer opmerkelijk, daar zienswijzen en beroepen van alle appelanten al meer dan een jaar bekend waren.

Wij gaan ondanks deze teleurstellende heimelijke actie uit van onze eigen kracht en zien uit naar de uitspraak die normaliter binnen 6 weken zou moeten volgen.

U treft hier de pleitnotities aan van de BGN.

 
Banner