Woonschepenregeling in Nauerna uiterst dubieus

Bij de ontwikkeling en besluitvorming van het Plan van Aanpak Zijkanaal D, maar ook van de Woonschepennota en de Woonschepenverordening zijn belanghebbenden, burgers van Zaanstad en belangengroepen, stelselmatig en vrijwel volledig buiten de inspraakprocedures gehouden.

Dat is zeer afkeurenswaardig omdat er in alle drie beleidsstukken sprake is van ruimtelijke plannen, met implicaties voor burgers, in het bijzonder van omwonenden van ligplaatsen. Alleen bewoners van woonschepen en Afvalzorg zijn bij de inspraak betrokken geweest.
 
Er is nog meer mis aan de woonschepenregeling, hetgeen wordt uitgelegd in een samenvatting en een iets uitgebreidere notitie.

Onze wensen hebben wij bewust zeer beperkt gehouden:

  1. in de Spuisloot willen wij geen ligplaatsen in de toekomst en
  2. de plek direct naast de Sluis van Nauerna willen wij vrijhouden,

in alle gevallen conform bestemmingsplannen. 

Wij vertrouwen erop dat de gemeenteraad in de bres springt voor het buurtschap Nauerna en gemaakte fouten weet te herstellen.

 
Banner