BGN voorziet gemeenteraad van informatie

Omdat in onze ogen de gemeenteraad wordt misleid met foutieve informatie hebben we deze nu zelf per mail aangeboden.  We hopen dat hiermee duidelijk wordt dat het beleid van het college en het gedrag van enkele ambtenaren onjuist is. Hieronder volgt een situatieschets.

 
Banner