Afvalzorg door N-H op vingers getikt

Afvalzorg beweert aan alle vergunningen te voldoen, maar hebben de (in de vergunning opgenomen verplichte) keuringsrapporten sinds 2006 niet meer bij de provincie ingeleverd; oftewel “de APK van de belt is al 5 jaar verlopen”. Noord-Holland heeft Afvalzorg daarover nu op de vingers getikt.

Afvalzorg beweert open en eerlijk te zijn, maar de omwonenden krijgen rapporten niet. Via de WOB komen de documenten via de provincie uiteindelijk toch in ons bezit. Hoge overschrijdingen van de signaalwaarden van calcium, sulfaat en arseen in het grondwater rond de stort zijn ons nooit gemeld. Ze proberen het te verklaren door te stellen dat dit wordt veroorzaakt door natuurlijke processen. Helaas overheerst er veel wantrouwen door de vele onwaarheden die we afgelopen jaren hebben aangehoord.

Documenten: Missende_Keuringsrapporten, WOB-afhandeling, Overschrijding_signaalwaarden

 
Banner