Gesprek met GS-lid dhr. T. Talsma

Vanochtend hebben we een prettig gespek gehad met Gedeputeerde Statenlid dhr. T. Talsma van Noord-Holland, waarin we open en eerlijk met elkaar hebben gesproken over de uitbreidingsplannen van Afvalzorg in Nauerna.

 

Dhr. Talsma gaf aan dat hij geen uitspraken kon doen zolang het nog onder de rechter lag (uitspraak Rechtbank Haarlem wordt verwacht 24 juni, overigens tegen gemeente Zaanstad), maar vond het goed om kennis te maken en de standpunten van de BGN aan te horen.

Ons doel was om vooral duidelijk te maken dat de provincie na de uitspraak van de Raad van State in ons voordeel een heroverweging dient te maken of de uitbreiding van de vuilstort in Nauerna wel door moet gaan.  De argumenten van Afvalzorg had dhr. Talsma al aangehoord van directeur Krom en daarom was het prettig dat we ook onze argumenten konden aanvoeren.

Het was fijn een aantal scherpe vragen van zijn kant aan te horen.
Zo konden we beantwoorden dat de in 1994 gemaakte afspraak met ons (dat het echt de laatste uitbreiding zou zijn) ook daadwerkelijk een belofte van de provincie Noord-Holland was.

We hebben ook duidelijk gemaakt dat bij de heroverweging moet worden meegenomen dat het buurtschap Nauerna qua afstand veel te dichtbij de vuilstort ligt. Dat Afvalzorg zich beroept op het voldoen aan de afstandseis in de vergunning is feitelijk onzin, omdat deze afstand schandalig afwijkt van de richtlijnen.

We hebben ook kunnen vertellen dat Afvalzorg in werkelijkheid helemaal niet overal voldoet aan de vergunningen en er grote overtredingen worden gemaakt die de veiligheid in gevaar brengen. Ook hebben we aan kunnen geven dat zogenaamde verklaringen waarom de signaalwaarden van meerdere giftige stoffen gigantisch worden overschreden niet deugen. Een hele kwalijke situatie.

Voorlopig is het afwachten of de volgende juridische uitspraak wederom in ons voordeel uitvalt. Dat de provincie de burger heeft gehoord is in ieder geval positief te noemen.

 
Banner