Woonboten legalisering

Tot 2 juli jl. heeft het ontwerpbesluit Aanwijzing (extra) ligplaatsen in Zijkanaal D ter visie gelegen. Wij hebben hierover een zienswijze ingediend.

In hoofdzaak hebben we bezwaren tegen de vertragingen van de uitvoering van het plan voor legale bewoners van woonschepen en –nog altijd– tegen de eerste ligplaats met het daar gelegen woonschip.

De door de gemeente geplande ligplaatsen in de Spuisloot zijn nu buiten schot gebleven, maar we hebben geen zekerheid dat dit zal blijven. Hier doen we nu verder onderzoek naar. Blijft het feit dat B&W heel veel fouten hebben gemaakt en een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven.

Zie hieronder de diverse documenten in omgekeerd chronologische volgorde:

 

 

 
Banner