De Raad van State geeft bewoners Nauerna weer gelijk

Met vreugde hebben wij woensdag 18 april 2012 de uitspraak van de Raad van State ontvangen.

De gemeente Zaanstad en Afvalzorg waren in hoger beroep gegaan tegen het door de Belangengroep Nauerna gewonnen beroep tegen het Vrijstellingsbesluit dat de gemeente Zaanstad had afgegeven voor de uitbreidingsplannen van de vuilstort van Afvalzorg.

De Afdeling oordeelde heel simpel dat de Rechtbank Haarlem juist recht heeft gesproken.

 
Banner