Raadsonderzoek restcapaciteit binnenkort gereed

Meer dan een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Zaanstad een motie aangenomen om de restcapaciteit en storthoogte van de stortplaats Nauerna te berekenen.
Reden was dat de bewoners zelf berekeningen maakten op basis van de Actuele Hoogtekaart Nederland en zo berekenden dat de stortlocatie al vol was, waarna Afvalzorg beweerde dat dat niet zo was. De gemeenteraad van Zaanstad heeft besloten een onafhankelijk bureau duidelijkheid hierin te laten verschaffen. Dit onderzoek heeft meer dan een jaar geduurd en nadert nu de ontknoping; over een paar weken wordt het rapport openbaar gemaakt. (zie hier een vorig artikel over de restcapaciteit).

 
Banner