Allochtoon afval illegaal gestort, leidt tot nieuwe rechtszaak

Een al sinds 2007 lopend handhavingsproces wordt op 11 februari 2013 voortgezet bij de rechter met een behandeling van een voorlopige voorziening over het allochtone afval.

Met 'allochtoon afval' wordt bedoeld afval van buiten de regio, dat niet gestort mocht worden op de stortplaats Nauerna. De Raad van State stelde op 25 juli 2012 de aanvrager in het gelijk dat hierop gehandhaafd had moeten worden, maar de gemeente Zaanstad weigerde dit vervolgens te doen.

Er wordt nu een legaliseringstraject ingezet om het allochtone afval te legaliseren, waarbij meerdere wettelijke termijnen worden overschreden en het bestemmingsplan niet wordt gevolgd.

De Rechtbank Haarlem zal de aanvraag voor een voorlopige voorziening op 11 februari a.s. behandelen.

 
Banner