Ledenvergadering met voorleggen overeenstemming aan de leden

Vrijdag 21 juni a.s. staat een belangrijke ledenvergadering gepland van de Belangengroep Nauerna. Op deze vergadering wordt de overeenkomst die in de mediation tot stand is gekomen voorgelegd aan de leden met de vraag of zij hiermee akkoord willen gaan.
Ook de andere achterbannen van de mediation-partners dienen akkoord te gaan. De gemeenteraad van Zaanstad zal naar verwachting ook eind van de maand hun oordeel over de overeenkomst mogen vellen.

 
Banner