Zitting Raad van State 18/6/2013 11:15 uur

Op 18 juni om 11.15 uur staan we weer voor de Raad van State. Aangezien er uit diverse hoeken vragen werden gesteld waarom dit hoger beroep plaatsvindt nu er een overeenstemming is bereikt, volgt hier een beknopte uitleg.

Wij vinden dat de stortplaats volgens de wettelijk voorschriften dient te worden afgedicht en hebben daarover twee jaar geleden een handhavingsverzoek bij de provincie ingediend. Dit verzoek is door de provincie afgewezen. Wij waren zeer ontevreden met de onderbouwing van dit besluit en hebben bij de rechtbank in Alkmaar beroep aangetekend. De rechter heeft ons beroep ongegrond verklaard. Hij vindt dat de stortplaats pas hoeft te worden afgedekt als hij geheel is volgestort, hoewel de voorschriften van de vergunning bepalen dat gedeelten die zijn volgestort zo snel mogelijk dienen te worden afgedicht. Ook met de rechtbank zijn wij het niet eens en daarom hebben we hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

Een uitspraak in ons voordeel kan van invloed zijn op (delen van) de overeenkomst, maar het is nu eenmaal zo, dat wij de veiligheid het allerbelangrijkst vinden.

 
Banner