Persbericht Aanvullende overeenkomst Nauerna en omgeving

Vandaag, 31 oktober 2014, is het gezamenlijk persbericht verspreid dat er overeenstemming is bereikt over een aanvullende overeenkomst over de toekomst van de Nauernasche Polder en compenserende maatregelen in Nauerna en omgeving.

Klik hier voor het persbericht.

Klik hier voor de aanvullende overeenkomst.

 

Bericht aan de leden van Belangengroep Nauerna

Op 4 juni 2013 is de Overeenkomst Nauerna over de toekomst van de Nauernasche Polder en compenserende maatregelen in Nauerna en omgeving getekend. Daarna zijn er echter in de loop van de daarop volgende maanden verschillen van mening over de uitleg ervan opgetreden. Het afgelopen jaar hebben we met Afvalzorg en Gemeente Zaanstad vaak en soms intensief overlegd om over deze verschillen in een zogenoemde bezemovereenkomst afspraken te maken.

Van onze kant is het overleg gevoerd door Reijnoud Schram. Hij heeft uiteraard steeds overleg gevoerd met het bestuur en Richard Fleer, die persoonlijk aan de mediation had deelgenomen.

Er zijn nadere afspraken gemaakt over onder meer: de totale stortcapaciteit en de compensatie hiervoor, de loswal (die een jaar later wordt gerealiseerd en waarvoor de boete direct wordt voldaan), de subsidie voor molen De Pauw, de kosten voor een onderkomen voor de verenigingen in Nauerna, een berging voor IJsclub Davos, de kosten van inrichting van Park HoogTij, het bedrag voor de aanleg van een glasvezelnetwerk, de kosten van de onafhankelijke deskundige die voor BGN werkt en de afwerking van Park Nauerna (op de stortheuvel) waarbij afgezien is van een folieafdichting.

We kunnen u thans met trots berichten, dat alle betrokken partijen akkoord zijn gegaan met de Overeenkomst Nauerna en de aanvullende overeenkomst.

We zijn blij dat we, nu er duidelijkheid is gekomen over de uitleg van de afspraken die we al hadden gemaakt, voort kunnen gaan met zaken die tot nu toe stillagen, zoals de aankoop van de Nauernase Venen en de bouw van de brug over de spuisloot.

Niet alles lag stil. We hebben overlegd over de eindvorm van de stortplaats en een ontwerp van het gehele natuur- en recreatiegebied met twee heuvels en de inrichting van de eerste fase van het park tegenover Nauerna, de veiligheid van het recreëren op Park Nauerna, het parkeren door mensen die met de auto naar dit park komen, de inrichting en het beheer van de Nauernase Venen en Park HoogTij, de aanbesteding van de aanleg van het glasvezelnetwerk en de aansluiting hierop, verkeersmaatregelen en de inrichting van de weg.

Naast dit alles is BGN ook betrokken bij de beoordeling van de algemene veiligheid van de stortplaats, waarbij wij een deskundige te hulp hebben geroepen, die voor deze taak deels door ons wordt betaald uit de compensatiegelden en deels door Gemeente Zaanstad.

Op de volgende punten zijn de gemaakte afspraken nader uitgewerkt:

- Afvalzorg zal nog afval mogen storten binnen de contouren die bij een uitbreiding met 2 miljoen m³ zijn vastgelegd. Wat door zetting van de ondergrond en inklinken van het afval aan extra ruimte ontstaat, mag worden opgevuld door Afvalzorg.

- De kosten van de inrichting van Park HoogTij worden opgebracht doordat hiervoor minder grond zal worden aangekocht. Het park zal dan minimaal 8 ha groot worden en maximaal 9 ha.

- Voor het aanleggen van het glasvezelnetwerk komt € 530.000,- (incl. btw) beschikbaar, i.p.v. "€ 500.000,- exclusief btw." Over de btw is heel lang overlegd, omdat de belastingdienst hierover geen duidelijkheid vooraf kan geven en wij als BGN geen financiële risico's willen lopen.

- De loswal zal een jaar later klaar zijn, zo is nu al bekend en daarvoor zal de boete direct worden betaald. Met overige compensatiegelden zal ten behoeve van huisvesting van verenigingen in Nauerna € 235.000,- worden betaald aan Stichting Algemeen Belang Nauerna, die door BGN is opgericht.

- Afvalzorg zal € 6.500,- betalen voor de inzet van de onafhankelijke deskundige die door BGN in de arm is genomen, bovenop de kosten die hiervoor door Afvalzorg al waren betaald.

- Er wordt 100 m² vlak terrein bij het molenhuis gereserveerd, zodat IJsclub Davos een tent kan plaatsen ingeval op de Nauernasche Vaart kan worden geschaatst.

- Er wordt een berging voor veegmachines van Davos gerealiseerd op het terrein bij het molenhuis.

Voor de duidelijkheid: de Overeenkomst Nauerna van 4 juni 2013 blijft in stand voor zover het de afspraken betreft die niet in de wijzigingsovereenkomst zijn genoemd.

 
Banner