recreatie

Het ideaal waar de BGN naar streeft is dat de vuilstort z.s.m. wordt gesloten en dat er volgens Zaanstad's belofte uit 1995 een recreatieterrein komt.  Met ruim 100 HA zal dit direct het grootste recreatieterrein zijn van Zaanstad, waarbij de burgers van Zaanstad en omstreken kunenn genieten van extensieve recreatievormen.

Ook nu kan er al gerecreëerd worden met wandelen, fietsen en paardrijden; het verdient echter wel de aanbeveling om de verkeerssituatie (zie menu Verkeer) te verbeteren. 

De historische en monumentale Noorder IJ- en Zeedijk in combinatie met de verschillende natuurgebieden eromheen biedt de recreant een mooie omgeving, waarbij de jachthaven en enkele horeca-zaken hier mooi op aansluiten.

 
Banner