ACT (Ceres)

Amsterdam Container Terminal (ACT), voorheen Ceres

Twee ontwikkelingen zijn dominant geweest:

1. Het gaat economisch niet goed met Amsterdam Container Terminal.

De 3 reguliere internationale lijndiensten van Grand Alliance zijn in de loop van 2008 geheel weggevallen. Het is opvallend rustig onder de kranen.

De trend is concentratie van dit soort bedrijven op Rotterdam en daarom bestaat de kans dat na de recessie deze lijndiensten niet zullen terugkeren.

De grote vraag blijft hoe de toekomst van ACT er zal uitzien.

2. Amsterdam heeft het verzoek van ACT tot oprekking van de geluidsgrens ingewilligd
met publicatie van een ontwerp-milieuvergunning eind 2008. Het gaat in dit geval om de zogeheten piekgeluiden, die hoofdzakelijk veroorzaakt worden door hardhandig neerzetten en oppakken van containers en dekluiken, maar ook door getoeter.

Vanzelfsprekend hebben wij daar bezwaar tegen ingediend. Vanuit Westzaan werd een collectief bezwaar ingediend en ook gemeente Zaanstad verzette zich.

Amsterdam heeft deze ontwerp-milieuvergunning daarna aangehouden, tot aanvullend onderzoek verricht is. Een nieuwe ontwerp-milieuvergunning is in oktober jl. gepubliceerd. Opnieuw hebben wij, samen met bewoners van Westzaan, bezwaar ingediend.

De Milieudienst, het Havenbedrijf van Amsterdam en ACT beijveren zich wel om de geluidproductie van de terminal zo veel mogelijk te beperken en daarover naar behoren met de bewoners van Westzaan en Nauerna te communiceren.

ACT ontwikkelt geluidreductie van de brugkranen, de straddle carriers voor containertransport en treft talloze organisatorische maatregelen. Bovendien loopt onderzoek naar andere geluidbronnen en is een strenger geluidsignaleringssysteem ingesteld.

Niettemin veroorzaken de laad-, los- en transportactiviteiten nog altijd te veel lawaai, en als de milieuvergunning definitief zal zijn ook nog met instemming van de overheid.

Een volledig nieuw middel in de strijd tegen de geluidoverlast en andere milieuhinder hebben wij kortgeleden gevonden in de Natuurbeschermingswet, samen met actieve bewoners van Westzaan.

De Reef, gelegen ten noorden van de Westzanerdijk, is onderdeel van de Polder Westzaan. Het heeft sinds 2008 de zeer beschermde status van Natura 2000-gebied. Gevolg is dat elke nieuwe bedrijfsontwikkeling in de omgeving van de polder getoetst moet worden op nadelige effecten voor de natuur in dat natuurgebied. De geluidgrenzen voor De Reef zullen nog worden vastgesteld, maar die zullen waarschijnlijk strenger zijn dan voor de bewoners van Nauerna en Westzaan.

Het heeft geleid tot het motto van ons bezwaar: “Onze vogels komen ons helpen“

 
Banner