Buurtschap Nauerna

Welkom op de website van het buurtschap Nauerna.

Nauerna is een mooi, klein en gezellig buurtschap in de gemeente Zaanstad, gelegen tussen Assendelft en Westzaan.  Helaas worden de kwaliteit en het aanzien van onze leefomgeving op vele fronten bedreigd.  De vereniging Belangengroep Nauerna strijdt namens de inwoners van Nauerna tegen deze bedreigingen.

 

Nieuws

Persbericht Aanvullende overeenkomst Nauerna en omgeving

Vandaag, 31 oktober 2014, is het gezamenlijk persbericht verspreid dat er overeenstemming is bereikt over een aanvullende overeenkomst over de toekomst van de Nauernasche Polder en compenserende maatregelen in Nauerna en omgeving.

Klik hier voor het persbericht.

Klik hier voor de aanvullende overeenkomst.

Lees meer...
 
Gemeenteraad Zaanstad ook akkoord met de overeenkomst

Op de raadsvergadering van donderdag 27-6-2013 is de gemeenteraad van Zaanstad ook akkoord gegaan met de mediation-overeenkomst.

Met dit resultaat kunnen we nu verder aan de slag met de uitvoering van de gemaakte afspraken uit dat akkoord.

 
Leden gaan akkoord met overeenkomst

Op de ledenvergadering van vrijdag 21 juni 2013 zijn de leden van Belangengroep Nauerna in meerderheid akkoord gegaan met de overeenkomst dat als resultaat van het mediation-proces op 4 juni jl. was getekend door de vertegenwoordigers van de deelnemende partijen. Naast deze beslissing is ook een keuze gemaakt om geen zichtwal op Hoogtij aan te brengen.

De gemeenteraad van Zaanstad is nu de laatste achterban die nog akkoord moet gaan. Afgelopen donderdag heeft de raad een debat gevoerd, maar bleek het geagendeerde uur niet voldoende om alle partijen aan het woord te laten en de wethouder antwoorden te laten geven op de gestelde vragen. De raad heeft dinsdag 25 juni a.s. een vervolg van het debat op de agenda staan en op donderdag 27 juni a.s. zal de raad een besluit kunnen nemen.

 
Zitting Raad van State 18/6/2013 11:15 uur

Op 18 juni om 11.15 uur staan we weer voor de Raad van State. Aangezien er uit diverse hoeken vragen werden gesteld waarom dit hoger beroep plaatsvindt nu er een overeenstemming is bereikt, volgt hier een beknopte uitleg.

Wij vinden dat de stortplaats volgens de wettelijk voorschriften dient te worden afgedicht en hebben daarover twee jaar geleden een handhavingsverzoek bij de provincie ingediend. Dit verzoek is door de provincie afgewezen. Wij waren zeer ontevreden met de onderbouwing van dit besluit en hebben bij de rechtbank in Alkmaar beroep aangetekend. De rechter heeft ons beroep ongegrond verklaard. Hij vindt dat de stortplaats pas hoeft te worden afgedekt als hij geheel is volgestort, hoewel de voorschriften van de vergunning bepalen dat gedeelten die zijn volgestort zo snel mogelijk dienen te worden afgedicht. Ook met de rechtbank zijn wij het niet eens en daarom hebben we hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

Een uitspraak in ons voordeel kan van invloed zijn op (delen van) de overeenkomst, maar het is nu eenmaal zo, dat wij de veiligheid het allerbelangrijkst vinden.

 
Ledenvergadering met voorleggen overeenstemming aan de leden

Vrijdag 21 juni a.s. staat een belangrijke ledenvergadering gepland van de Belangengroep Nauerna. Op deze vergadering wordt de overeenkomst die in de mediation tot stand is gekomen voorgelegd aan de leden met de vraag of zij hiermee akkoord willen gaan.
Ook de andere achterbannen van de mediation-partners dienen akkoord te gaan. De gemeenteraad van Zaanstad zal naar verwachting ook eind van de maand hun oordeel over de overeenkomst mogen vellen.

 
Persbericht 4 juni 2013: Partijen bereiken overeenstemming over toekomst Nauerna

Vandaag, dinsdag 4 juni 2013, hebben de partijen die deelnamen aan de mediation, te weten de bewoners van het buurtschap Nauerna, Afvalzorg, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland en het Haven Amsterdam overeenstemming bereikt over de toekomst van de Nauernasche Polder.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Klik hier voor de overeenkomst. (8MB)

Klik hier voor de bijlagen van de overeenkomst. (3MB)


Hieronder de persverklaring van de BGN:

In 2006 werden de bewoners van het buurtschap Nauerna plots geconfronteerd met uitbreidingsplannen van de vuilstort.

Plannen die buiten de bewoners om waren gesmeed in een convenant van Zaanstad, Amsterdam, Noord-Holland en Afvalzorg.
Een convenant dat de afspraak uit 1994 schond die met de bewoners was gemaakt over sluiting van de stortplaats en realisatie van een natuur- en recreatiegebied in de Nauernasche Polder.

Wij waren enorm teleurgesteld over de onbetrouwbare overheid en politiek en wilden verhaal halen.
Er viel toen en de volgende jaren niet over te praten en wij werden verwezen naar de juridische procedures.
Wij zijn afgelopen 6 jaar vele malen in het gelijk gesteld door de rechters en brachten de convenantpartners daarmee in de problemen.
Dat heeft ertoe geleid dat ze sinds vorig jaar eindelijk wel in gesprek met ons wilden gaan om te komen tot een oplossing van het conflict.
Heel belangrijk voor ons is dat ze ons excuses hebben aangeboden voor hun handelen.
Excuses aan Nauerna, excuses aan de bevolking die vertrouwen wil hebben in hun overheid.

Met deze overeenkomst hebben wij in onze ogen een belangrijke stap gezet op weg naar duidelijkheid over en eindigheid van de stort en over de inrichting van de Nauernasche Polder als natuur- en recreatieterrein en daar zijn wij blij mee.
Het moet worden gezegd dat we de veiligheid nadrukkelijk buiten de besprekingen hebben gelaten, omdat we anders waarschijnlijk niet tot een akkoord waren gekomen.
Onze zorg en kritische blik is zeker niet weggenomen, maar wij hopen dat - nu deze mediation is geslaagd - wij ook op dit vlak gezamenlijke keuzes kunnen maken om het door alle partijen uitgesproken hoogste belang - de veiligheid – goed te waarborgen op de korte en lange termijn.

Dit mediationproces was verre van eenvoudig door grote tegenstrijdige belangen en standpunten en gebrek aan vertrouwen.
Alle partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen maar hebben ook veel moeten prijs geven en het was tot op het laatste moment spannend of we er met elkaar uit konden komen.
Desondanks is het vorige week dan toch gelukt.
Er is een overeenkomst en daarmee hebben we duidelijke afspraken en een positieve toekomst voor het buurtschap Nauerna.

 
Allochtoon afval illegaal gestort, leidt tot nieuwe rechtszaak

Een al sinds 2007 lopend handhavingsproces wordt op 11 februari 2013 voortgezet bij de rechter met een behandeling van een voorlopige voorziening over het allochtone afval.

Met 'allochtoon afval' wordt bedoeld afval van buiten de regio, dat niet gestort mocht worden op de stortplaats Nauerna. De Raad van State stelde op 25 juli 2012 de aanvrager in het gelijk dat hierop gehandhaafd had moeten worden, maar de gemeente Zaanstad weigerde dit vervolgens te doen.

Lees meer...
 
Raadsonderzoek wijst uit: Vuilstort = Vol

Het rapport van het raadsonderzoek naar de storthoogte en restcapaciteit van de stortplaats Nauerna heeft duidelijk gemaakt dat de vuilstort nu vol is. De gemeenteraad heeft de belanghebbenden gevraagd om een reactie op het rapport, waarna de raad het onderwerp verder zal behandelen.
Klik op lees meer voor het rapport en de bijlagen.

Lees meer...
 
Presentatie rapport restcapaciteit vuilstort 31 januari 2013

Op donderdag 31 januari wordt om 20:30 uur in de raadszaal een presentatie gehouden van het Raadsonderzoek Storthoogte en -capaciteit stortplaats Nauerna. Klik hier voor de raadsnotitie of op lees meer.

Lees meer...
 
Hoger beroep inzake windturbines Nauernasche Polder

Na het door ons gewonnen beroep tegen de windturbines in de Nauernasche Polder zijn Zaanstad en Energiezorg (HVC en Afvalzorg) in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Ook al hadden we al 7 van de 9 gronden gewonnen, evengoed gaan wij ook in hoger beroep omdat we ook daarin gelijk in denken te kunnen krijgen. Zie hier het persbericht.

 
Raadsonderzoek restcapaciteit binnenkort gereed

Meer dan een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Zaanstad een motie aangenomen om de restcapaciteit en storthoogte van de stortplaats Nauerna te berekenen.
Reden was dat de bewoners zelf berekeningen maakten op basis van de Actuele Hoogtekaart Nederland en zo berekenden dat de stortlocatie al vol was, waarna Afvalzorg beweerde dat dat niet zo was. De gemeenteraad van Zaanstad heeft besloten een onafhankelijk bureau duidelijkheid hierin te laten verschaffen. Dit onderzoek heeft meer dan een jaar geduurd en nadert nu de ontknoping; over een paar weken wordt het rapport openbaar gemaakt. (zie hier een vorig artikel over de restcapaciteit).

 
Uitspraak rechtbank: Besluit omgevingsvergunning windturbines vernietigd

De Rechtbank Haarlem heeft uitspraak gedaan inzake ons beroep tegen de door Zaanstad afgegeven omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee windturbines in Nauerna. Wij zijn op meerdere gronden in het gelijk gesteld.

Lees meer...
 
Cultuur-historisch rapport overhandigd

In een volle Pakhuis Archangel werd het cultuurhistorisch rapport, gemaakt door Femke Huisman, overhandigd door wethouder Straat aan het buurtschap Nauerna.

Klik hier voor het krantenartikel 'Nauerna, dorp van en door water'.

 
Speculanten op de loer, Nauerna op z'n hoede

De Nauernasche venen worden bedreigd door speculanten. Onze natuur wordt opgekocht in de hoop dit om te zetten in bouwgrond en zo snel veel geld te verdienen. De bewoners van Nauerna zijn faliekant tegen en zullen het gebied beschermen.
Zie hier een artikel in de krant van 17-7-2012.

 
Overhandiging cultureel-historisch onderzoeksrapport Nauerna

Op woensdag 18 juli 2012 ontvangt de Belangengroep Nauerna de gemeente Zaanstad, het bestuur Zaanse Pakhuizen en de 'molenploeg' feestelijk bij de overhandiging van het cultuurhistorisch onderzoekrapport Nauerna in pakhuis Archangel.

 
Mediation vuilstort

De gemeenteraad van Zaanstad heeft de wethouder opdracht gegeven om in overleg te gaan met de bewoners van Nauerna. Dat zien we als een positief teken, na sinds 2006 alleen de rechterlijke weg te hebben kunnen bewandelen, waarbij we gelukkig wel 4 keer van de rechter gelijk hebben gekregen. De mediation-gesprekken zijn begin juli gestart, waarbij Zaanstad, Amsterdam, Noord-Holland en Afvalzorg samen met de bewoners bekijken of er een oplossing gevonden kan worden rond de toekomst van de Nauernasche polder.

Lees meer...
 
Gedicht 'Ode aan Nauerna'

We werden aangenaam verrast met een spontaan aangeboden gedicht van de eerste Zaanse stadsdichter Jacob Passander.

Lees meer...
 
De Raad van State geeft bewoners Nauerna weer gelijk

Met vreugde hebben wij woensdag 18 april 2012 de uitspraak van de Raad van State ontvangen.

De gemeente Zaanstad en Afvalzorg waren in hoger beroep gegaan tegen het door de Belangengroep Nauerna gewonnen beroep tegen het Vrijstellingsbesluit dat de gemeente Zaanstad had afgegeven voor de uitbreidingsplannen van de vuilstort van Afvalzorg.

De Afdeling oordeelde heel simpel dat de Rechtbank Haarlem juist recht heeft gesproken.

 
Open dag Jachthaven Nauerna

Op zaterdag 26 mei houdt de gerenoveerde Jachthaven Nauerna van 12 tot 17 een open dag.

Lees meer...
 
Nieuwjaarskaart 2012

Evenals vorige jaren hebben we de gemeente Zaanstad een creatieve nieuwjaarskaart gestuurd.

Lees meer...
 
Gegoochel met cijfers restcapaciteit door Afvalzorg

Dat de stortplaats nu al vol is, is de bewoners van Nauerna al lang duidelijk. Zelfs op basis van de cijfers die Afvalzorg zelf heeft afgegeven kon er een simpel rekensommetje op losgelaten worden. Echter, nu ze diep in het stort-rood zijn gedoken, wordt er een inventief goocheltrucje uitgevoerd, waarbij een rekenfoutje in 2009 wordt aangewend om een plotseling tekort om te buigen naar ruimte voor nog een paar jaar storten.

Lees meer...
 
Zienswijze ingediend tegen plaatsing windturbines in Nauerna

Afvalzorg wil samen met HVC 2 windturbines van 140 meter hoog plaatsen in de Nauernasche polder waar, nu de stortplaats op eindhoogte is, een natuur- en recreatiegebied behoort te worden aangelegd. Wij zijn tegen de plaatsing van de windturbines.

Klik hier voor onze zienswijze tegen de windturbines in de Nauernasche polder.

Lees meer...
 
Verkeersbesluit Westzaan en Nauerna

Het college van B&W heeft in overleg met de Verkeerscommissie Westzaan en de Belangengroep Nauerna een verkeersbesluit genomen. Het besluit houdt in dat er tijdens de spits geen doorgaand verkeer mag plaatsvinden en dat het vrachtwagenverbod door Nauerna wordt heringevoerd.

Lees meer...
 
In memoriam: Piet Verdonk

 

"UITGEVIST"

Piet Verdonk

Hij was visser van Nauerna en identiteit van ons buurtschap.

Onze ruimhartige Piet blijft in onze herinnering.

Ann, heel veel sterkte toe gewenst!

Belangengroep Nauerna

 

 
Woonboten legalisering

Tot 2 juli jl. heeft het ontwerpbesluit Aanwijzing (extra) ligplaatsen in Zijkanaal D ter visie gelegen. Wij hebben hierover een zienswijze ingediend.

In hoofdzaak hebben we bezwaren tegen de vertragingen van de uitvoering van het plan voor legale bewoners van woonschepen en –nog altijd– tegen de eerste ligplaats met het daar gelegen woonschip.

Lees meer...
 
Rechtbank Haarlem oordeelt: Vrijstellingsbesluit vernietigd!!

Geweldig nieuws vandaag. De uitspraak van de Rechtbank Haarlem is overduidelijk, de uitbreiding van de vuilstortplaats is in strijd met het bestemmingsplan. Afvalzorg moet sluiten!!!

Klik hier voor de uitspraak.

 
Gesprek met GS-lid dhr. T. Talsma

Vanochtend hebben we een prettig gespek gehad met Gedeputeerde Statenlid dhr. T. Talsma van Noord-Holland, waarin we open en eerlijk met elkaar hebben gesproken over de uitbreidingsplannen van Afvalzorg in Nauerna.

Lees meer...
 
Afvalzorg door N-H op vingers getikt

Afvalzorg beweert aan alle vergunningen te voldoen, maar hebben de (in de vergunning opgenomen verplichte) keuringsrapporten sinds 2006 niet meer bij de provincie ingeleverd; oftewel “de APK van de belt is al 5 jaar verlopen”. Noord-Holland heeft Afvalzorg daarover nu op de vingers getikt.

Afvalzorg beweert open en eerlijk te zijn, maar de omwonenden krijgen rapporten niet. Via de WOB komen de documenten via de provincie uiteindelijk toch in ons bezit. Hoge overschrijdingen van de signaalwaarden van calcium, sulfaat en arseen in het grondwater rond de stort zijn ons nooit gemeld. Ze proberen het te verklaren door te stellen dat dit wordt veroorzaakt door natuurlijke processen. Helaas overheerst er veel wantrouwen door de vele onwaarheden die we afgelopen jaren hebben aangehoord.

Documenten: Missende_Keuringsrapporten, WOB-afhandeling, Overschrijding_signaalwaarden

 
Raad van State oordeelt: Milieuvergunning vernietigd!

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan inzake de uitbreiding van de vuilstort Nauerna.  Geweldig nieuws voor Nauerna, de beroepen zijn gegrond verklaard.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.

 
Artikel NHD: Uitbreiden vuilstort is onverantwoord
Vandaag, 13 april 2011 stond er een artikel in het Noord Hollands Dagblad over de vuilstort Nauerna. Hoogleraar milieukunde Professor Lucas Reijnders: "Het is onverantwoord om de afvalstort in Nauerna uit te breiden".
Klik hier voor het artikel op de voorpagina.
Klik hier voor het uitgebreide artikel.
 
Nog geen uitspraak RvS, eerst extra zitting: 4-4-2011

Ook de 4e periode van 6 weken is niet voldoende gebleken voor een uitspraak van de Raad van State inzake de Milieuvergunning uitbreiding vuilstort (beroep tegen de provincie Noord-Holland. Er is nu een extra zitting gepland op 4 april 2011. 

De week daarvoor is er een rechtszaak tegen de Vrijstelling van de gemeente Zaanstad gepland (30 maart 2011).  Klik hier voor een overzicht van de juridische trajecten.

 
Onbegrip over verkeersaanpassingen

Groot onbegrip in Nauerna voor enkele aanpassingen die de gemeente Zaanstad heeft uitgevoerd rondom verschillende verkeersborden. Juist nadat de wethouder had laten weten dat het vrachtwagenverbodsbord zou blijven staan, werd deze toch weer weggehaald. Daarnaast werden zojuist de bebouwde-kom-borden op de Zaandammerweg afgeplakt. De ambtenaar (wegbeheerder) die het in gang gezet heeft wist niets van het overleg dat momenteel plaatsvindt tussen wethouder, afdeling verkeer en bewoners in Westzaan en Nauerna, om verkeersverbeteringen door te voeren.

Lees meer...
 
Zitting beroep tegen Vrijstellingsbesluit vuilstort: 30-3-2011

Het heeft lang geduurd voordat er een zitting gepland werd, maar nu is deze bekend. Op woensdag 30 maart 2011 zal een meervoudige kamer van de Rechtbank Haarlem ons beroep behandelen inzake het Vrijstellingsbesluit dat Zaanstad heeft genomen inzake de uitbreidingsplannen van de vuilstort.

 
Nieuwjaarskaart raadsleden

Evenals vorig jaar heeft de BGN de raadsleden een creatieve nieuwjaarskaart gestuurd.

Lees meer...
 
BGN voorziet gemeenteraad van informatie

Omdat in onze ogen de gemeenteraad wordt misleid met foutieve informatie hebben we deze nu zelf per mail aangeboden.  We hopen dat hiermee duidelijk wordt dat het beleid van het college en het gedrag van enkele ambtenaren onjuist is. Hieronder volgt een situatieschets.

Lees meer...
 
Raad van State heeft maand extra de tijd nodig

De tweede periode van 6 weken is verstreken, maar de Raad van State heeft nog geen uitspraak gereed. Dat het langer duurt geeft aan dat het geen doorsnee zaak is en er nog wat juridische noten gekraakt moeten worden. Op zich een goede zaak dat  men zeer zorgvuldig naar ons dossier kijken. Of het uiteindelijk tot een voor ons positieve uitspraak leidt valt nog niet te zeggen. Het blijft dus spannend. We verwachten het nu eind januari.

 
Woonschepenregeling in Nauerna uiterst dubieus

Bij de ontwikkeling en besluitvorming van het Plan van Aanpak Zijkanaal D, maar ook van de Woonschepennota en de Woonschepenverordening zijn belanghebbenden, burgers van Zaanstad en belangengroepen, stelselmatig en vrijwel volledig buiten de inspraakprocedures gehouden.

Lees meer...
 
Nauerna krijgt weer openbaar vervoer: buslijn 56

Vanaf 12 december 2010 zal Nauerna weer worden opgenomen in een bustraject tussen Zaandam en Assendelft. Hieronder zijn de vertrektijden te vinden die gelden vanaf 12 december 2010.

Lees meer...
 
Afslanking ACT zegen voor Nauerna en omstreken

Het bericht van de rigoureuze afslanking van ACT wordt in Nauerna enthousiast ontvangen. Uiteraard is het treurig voor de werknemers die elders werk moeten zoeken, maar er is een grote kans dat de grote overlast voor de omwonenden hiermee een stuk minder wordt.

Lees meer...
 
Zitting RvS met opmerkelijke acties van Afvalzorg en VROM

Vandaag, 30-09-"10, heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden van ons beroep tegen de Milieuvergunning van Afvalzorg.  Kort samengevat:

  • Afvalzorg heeft op het laatste moment een joker ingezet
  • VROM heeft zich teruggetrokken uit de procedure
  • De Provincie loopt als een hondje aan de leiband van Afvalzorg
  • De bewoners van Nauerna moeten alert blijven
Lees meer...
 
Zitting Raad van State op 30 september a.s.

De zitting voor het beroep tegen de Milieuvergunning bij de Raad van State staat gepland op 30 september 2010.  De StAB heeft een advies-rapport opgesteld.

Het andere beroep dat loopt tegen het Vrijstellingsbesluit van de gemeente Zaanstad is nog niet ingepland bij de rechtbank Haarlem.  Er is ook nog geen datum bekend van de Expert Meeting die de gemeente zou organiseren.  Het is hoogst opmerkelijk en zelfs onbetamelijk te noemen dat het college de gemeenteraad wel binnenkort een hernieuwd akkoord wil laten geven, terwijl de raad juist had aangegeven dat ze de Expert Meeting wilde afwachten.

 
Wethouder wil nadenken over spitsafsluiting Westzaan

Wethouder Dennis Straat van Zaanstad is bereid na te denken over een 'vorm van spitsafsluiting' in het dorp Westzaan en het buurtschap Nauerna. Zie hier het krantenartikel.

Klik hier om een illustratie te bekijken met de verschillende verkeersstromen, zodat duidelijk is hoe het sluipverkeer kan worden beteugeld met een spitsafsluiting.

 
Overhandiging handtekeningen verkeersoverlast

Belangengroep Westzaan en Belangengroep Nauerna overhandigen dinsdag 13 juli een zwartboek en 1100 handtekeningen aan wethouder Dennis Straat van Zaanstad. De groep kwam in het geweer tegen de overlast van het autoverkeer in Westzaan. Bewoners klagen over de drukte en te snel rijdende auto's. Dat veroorzaakt volgens de belangengroep gevaarlijke situaties en daarnaast hebben de woningen te lijden van het (zware) verkeer.In het dorp werd een petitie verspreid, die door 1100 inwoners werd ondertekend. De overhandiging aan wethouder Dennis Straat gebeurt om 16 uur op het gemeentehuis in Zaandijk.

 
Afvalzorg in het nauw

Hierbij zenden wij u een persbericht naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inzake twee gecombineerde beroepszaken. Zowel Belangengroep Nauerna als Afvalzorg zijn in hun beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Voor BGN is het jammer, maar meer niet, voor Afvalzorg is het een tegenslag, omdat het bedrijf in beroep was gegaan om zijn reputatie te beschermen. De uitspraak van de rechtbank te Haarlem van 30 oktober 2009 was zonder commentaar aan de uitspraak van de RvS gehecht, zodat deze in stand is gebleven. Lees hier het persbericht.

 
Persbericht BGN vs persbericht Afvalzorg

De Afvalzorg heeft gisteren een persbericht de deur uit gestuurd waarin het bedrijf naast vele onjuistheden ook de Belangengroep Nauerna beticht van het verspreiden van onjuiste informatie.  Om te tonen dat wij geen onwaarheden verkondigen reageren wij als volgt, lees hier ons persbericht.

 
GGD-onderzoek

De Belangengroep Nauerna heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport van de GGD Zaanstreek Waterland, ”Onderzoek Nauerna”.  Ondanks dat de conclusie van het rapport ons niet verbaast, zijn wij wel teleurgesteld in de kwaliteit van het onderzoek.  Lees hier onze eerste reactie op het onderzoek.

 
Spitsafsluiting

De handtekeningenactie tegen de verkeersoverlast in Westzaan en Nauerna is een groot succes te noemen. Maar liefst 1150 handtekeningen zijn er verzameld die binnenkort aan Zaanstad zullen worden aangeboden.  Klik hier voor een illustratie van het probleem én de aangeboden oplossing.

 
Bestellingen Chateau de Nauerna

De bestellingen voor de Chateau de Nauerna kunnen worden doorgegeven. Als het goed is heeft iedereen een e-mail bericht hierover ontvangen; mocht dat niet zo zijn, dan kan het ook geregeld worden door een e-mail te sturen naar ewald@nauerna.com.

 
Actie: "Westzaan en Nauerna veilig en verkeersluw"

Op initiatief van Westzaan is er een actie opgezet om de onvrede over de verkeerssituatie richting de gemeente te uiten.  Nauerna sluit zich hier graag bij aan.
Let op uw brievenbus en lever uw reactie in op Nauerna 30. 

Lees meer...
 
Chateau de Nauerna, bottleparty op 11 juli 2010

De negende editie van de bottleparty 'Chateau de Nauerna' zal dit jaar worden gehouden op zondag 11 juli 2010 op de erven van Nauerna 4 B, C en F.  Informatie over de bestelmogelijkheden volgt spoedig.

 
RvS schakelt StAB in

De Raad van State heeft aangegeven dat ze de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak als deskundige hebben benoemd.

 
Belangengroep presenteert zich aan nieuwe gemeenteraad

Op donderdag 1 april heeft de BGN zich aan de nieuwe gemeenteraad gepresenteerd.  Aan alle raadsleden werd een originele groene roos uitgedeeld.  Voor Plaatje en Praatje, klik op Lees meer.

Lees meer...
 
BGN geeft presentatie tijdens Zaanstad Beraad, gemeenteraad schrikt en neemt geen besluit

Tijdens het Zaanstad Beraad van 11 februari werd het rapport Second Opinion gepresenteerd alsof de uitbreidingsplannen veilig zouden zijn.

In reactie hierop heeft de BGN in een eigen presentatie juist de grote twijfels over de veiligheid aan kunnen tonen, waardoor de gemeenteraad niets anders kon dan het gevraagde besluit uit te stellen.

 
B&W wil niet wachten op GGD onderzoek

B&W Zaanstad wil vlak voor de verkiezingen nog snel de gemeenteraad een hernieuwde goedkeuringsbesluit laten nemen.  Het Second Opinion rapport is op het allerlaatste moment uitgebracht en Zaanstad trekt hele voorbarige conclusies over de veiligheidsaspecten. De BGN zal het Zaanstad Beraad van volgende week aangrijpen om de raad te waarschuwen voor het nemen van overhaaste beslissingen.

 
Verzoek aan minister om afstandseis

De BGN heeft minister Cramer gevraagd om een minimale afstandseis te bepalen tussen woongebieden en stortplaatsen. Klik hier om de brief te lezen.

 
Nieuwjaarswens met logo NRN vs ZNSTD

Direct na publicatie van het nieuwe logo van ZNSTD verraste de Belangengroep Nauerna de raadsleden met een originele nieuwjaarskaart.

Lees meer...
 
Zoeken
Nauerna twittert
inloggenbezoekers [1-4-'10]
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterVandaag2
mod_vvisit_counterGisteren2
mod_vvisit_counterDeze week19
mod_vvisit_counterVorige week22
mod_vvisit_counterDeze maand55
mod_vvisit_counterVorige maand79
mod_vvisit_counterTotaal35322
Banner