In My BackYard Please

‘In my backyard please’— Naar maatschappelijke acceptatie van in stadsdelta’s geïntegreerde zonneparken.

Illustratie van de werking van het Dutch Solar Design principe waarbij van werkende PV-modules fullcolour visuals worden gemaakt (© Eric de Vries)

Aanleiding
Uit de contouren van het Nederlandse Klimaatakkoord blijkt dat naast de gebouwde omgeving ook flink wat andere gebieden, waaronder landbouwgrond, bedekt zullen moeten worden met zonneparken. Maatschappelijke acceptatie gaat een cruciale rol spelen zodra deze parken in het openbare gebied neergezet worden. Het Nationaal Consortium Zon in Landschap streeft er naar om deze acceptatie te vergroten met behulp van inspirerende ontwerpen, co-creatieve ontwikkelingsprocessen en geavanceerde PV-technologie.

Doel van het project
Dit project heeft als doel vast te stellen hoe betaalbare grondgebonden zonneparken ontworpen en ontwikkeld kunnen worden. Het project sluit aan op het TKI Urban Energy programma voor fysieke integratie van PV-systemen in de openbare ruimte.

Korte samenvatting van activiteiten
Dit project gaat van start met een onderzoek door sociale psychologen naar de latente behoeften van een gemeenschap en belanghebbenden op een locatie in Nederland waar men waarschijnlijk geconfronteerd gaat worden met zonneparken (TNO/DIG – Design Innovation Group / WUR). Het hieruit volgende rapport dient vervolgens als basis voor een nauwe samenwerking tussen landschapsarchitecten (WUR), ontwerpers (DIG), printvisualisatie-experts (TS Visuals) en PV-experts (TNO) op het gebied van landschapsintegratie, de ontwikkeling van een slimme mock-up van een PV-systeem en de organisatie van co-creatie workshops met omwonenden. Via een serie ontwerpstappen wordt de synergie gezocht tussen PV en diverse landschapstoepassingen zoals landbouw, biodiversiteit, recreatie en/of watermanagement. In de PV mock-up worden sensoren geplaatst die gedurende een aantal seizoenen de instraling meten op de ondergelegen grond en de directe omgeving van de mock-up, om beter te kunnen voorspellen hoe biodiversiteit en grondkwaliteit zich ontwikkelen (TNO). Ook wordt in deze periode het effect op plantgroei en andere gevolgen van het park gemonitord (WUR).

Resultaat
Het project levert meerdere ontwerpen op van in het landschap geïntegreerde zonneparken met diverse landtoepassingen, evenals diepgaande kennis van belanghebbendenparticipatie. Daarnaast zal een nieuw onderzoeksinstrument worden ontwikkeld waarmee, voorafgaand aan de commerciële ontwikkeling van een park, locatie-specifieke voorspellingen kunnen worden gedaan over de ontwikkeling van biodiversiteit in het betreffende park.

(bron: https://zoninlandschap.nl/projecten/i174/in-my-backyard-please )