Vliegtuiglawaai

Nauerna ligt recht onder de landingsroute van de Zwanenburgbaan, hetgeen vanzelfsprekend geluidsoverlast met zich meebrengt.
Geluidsisolatie zou begin deze eeuw worden geregeld, maar de stichting Progis heeft de toezeggingen jaren geleden plots laten vervallen, waarna de werkgroep Vliegtuiglawaai van de BGN de afgelopen jaren diverse procedures heeft gevolgd:

1. schadeclaim bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat

In juni 2009 is de beroepzaak bij de rechtbank aan de orde geweest over de schadevergoeding die inwoner GK gevraagd had, vanwege het niet isoleren van zijn woning.
De rechtbank heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat de isolatievolgorde en de verplichting om te isoleren bestuursrechtelijk niet was vastgesteld.

Omdat het ministerie van Verkeer & Waterstaat wel schriftelijke mededelingen en beloften hierover heeft gedaan, was er nog een mogelijkheid tot een civielrechtelijke procedure, maar daar heeft hij van afgezien.

2. schadeclaim bij Schadeschap Luchthaven Schiphol

Het doel is in geval van toewijzing van een planschadevergoeding een precedent te hebben geschapen waarnaar anderen in Nauerna kunnen verwijzen.

Afgelopen jaar de afhandeling van het verzoek tot schadevergoeding bij het Schadeschap Luchthaven Schiphol langzaam verlopen.  Begin 2009 zijn er in andere zaken uitspraken gedaan door een andere adviescommissie en door de Raad van State, waardoor de adviescommissie opnieuw een advies heeft uitgebracht aan de besliscommissie. Daarnaast is ook nog de ramp met de Turkish Airlines-vlucht TK1951 op 25 februari 2009 aangehaald om op bepaalde risico’s te wijzen.

Het vernieuwde advies (verstuurd 24 augustus 2009) blijft dat er geen recht is op schadevergoeding. De besliscommissie heeft hier nog steeds niet een eindoordeel over gegeven. De verwachtingen zijn laag gespannen.

In december '09 is een brief van Stichting Leefomgeving Schiphol (www.leefomgevingschiphol.nl) ontvangen, met een aanvraagformulier vergoeding schrijnende gevallen.

Daar zullen we ons in gaan verdiepen om te kijken of hier wat mee gedaan kan worden.

 
Banner