Verkeers enquete Nauerna

Aan de bewoners van Nauerna wordt gevraagd om via een enquete hun mening te geven over verschillende verkeersverbeterende voorstellen die momenteel met de gemeente worden besproken.  De resultaten van de enquete zullen ook op de jaarvergadering van de Belangengroep Nauerna worden besproken.


verkeersverbeterende maatregelen


This question is required
  1. Geef uw waarderingscijfers voor de volgende maatregelen:

12345678910
drempels/versmallingen
brede rode fietsstroken op Zaandammerweg, Nauerna en Overtoom
Flitspaal
Smiley
Knip van het lint voor iedereen
Wisselend 1-richtingsverkeer
vrachtwagenverbod (muv bestemmingsverkeer)
Spitsafsluiting met borden
Spitsafsluiting met ontheffingen
Spitsafsluiting met automatische handhaving
Spitsafsluiting o.b.v. trajectcontrole

Banner