Toekomst

Wij blijven hopen op een drastischer aanpak van het sluipverkeer.

De ontsluiting in Westzaan-Zuid zou daar eventueel aan bij kunnen dragen.  Daar zal het verkeer van 'west naar oost' een omweg moeten maken via Veldweg en Rak, zodat het huidige sluipverkeer hopelijk ervoor kiest om via Buitenhuizen de Zuidelijke randweg te pakken.
Helaas ligt het momenteel niet in de planning om de constructie 'van oost naar west' ook via zo'n omweg te realiseren, waardoor dat sluipverkeer geen extra hinder krijgt opgeworpen.

Er is op 12 maart 2009 een motie aangenomen door de gemeenteraad om een half jaar na realisatie van de ontsluitingsvariant een verkeerstelling te houden.  Er wordt onder andere een aangegeven dat ...

Indien het sluipverkeer niet is afgenomen tot minder dan 10% van het totaal aantal verkeersbewegingen een proef (met bijbehorende verkeerstellingen) te houden met een spitsafsluiting in Westzaan en Nauerna;

... er zal dan dus een proef worden gehouden met een spitsafsluiting in Westzaan en Nauerna.

Klik hier voor de motie of lees verder voor de motie-aanname. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie 7: Verkeerssituatie Westzaan: proefafsluiting spitsverkeer Westzaan

De raad

 

 

Motie 8: Verkeerssituatie Westzaan: verkeerstelling (Z/2009/18975)

De voorzitter

 

 

Motie 11: Verkeerssituatie Westzaan: nieuwe ontsluiting ontwikkelen voor Westzaan-Zuid

De raad

 

 

Motie 12: Verkeerssituatie Westzaan: verkeerstelling

De heer

 

Schaap (VVD) zegt dat de fractie voor de motie zal stemmen, omdat een half ei beter is dan een lege dop.

De heer

 

Pauw (ROSA) zegt dat de fractie voor de motie zal stemmen, omdat motie 7 het niet heeft gehaald.

Mevrouw

 

Vissers (ZOG) zegt dat de fractie niet veel affiniteit heeft met de motie, maar er toch voor zal stemmen.

Mevrouw

 

Visscher-Noordzij (CU)  zegt dat de fractie Never verdergaande maatregelen had gezien, maar wel voor de motie zal stemmen.

De heer

 

Molenaar (DZ) zegt dat hij met bloedend hart de motie zal steunen.

De raad

 

gaat unaniem akkoord met het voorstel.

 

 

verwe/pt het voorstel met 24 stemmen tegen en 11 voor.
Voor zijn: WD, ZOG, DZ en ChristenUnie.
Tegen zijn: PvdA, SP, CDA, GroenLinks, ROSA en PvdIJ.
stelt vast dat deze motie is ingetrokken en vervangen door motie 12.
verwerpt het voorstel met 21 stemmen tegen en 14 voor.
Voor zijn: WD, ZOG, ROSA, DZ, PvdIJ en ChristenUnie.
Tegen zijn: PvdA, SP, CDA en GroenLinks.

 
Banner