Afvalzorg - algemeen

Naast het buurtschap Nauerna ligt sinds begin jaren tachtig een vuilstort die beheerd wordt door Afvalzorg.

Helaas betekent Afvalzorg voor de omgeving al lange tijd een grote zorg over het afval.

De bewoners is beloofd dat deze vuilstort slechts een tijdelijk karakter zou hebben en dat er daarna een groot natuur- en recreatiegebied voor in de plaats zou komen.
Helaas is die belofte nog niet ingelost en is er in 2006 zonder de bewoners erbij te betrekken een plan gesmeed om de vuilstort, terwijl deze eigenlijk vol is, nogmaals uit te breiden.

De bewoners van Nauerna zijn enorm teleurgesteld in Afvalzorg die de bewoners continu heeft voorgelogen. Daarnaast zijn de bewoners boos op de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland die de belofte schandalig schenden.
Sinds 2006 is de BGN via procedures tegen de uitbreiding gaan strijden. Dit heeft geresulteerd in overwinningen voor de rechter op het gebied van de Ruimtelijke Ordening en de Milieuvergunning.

Tegelijkertijd hebben bewoners door zich kritischer op te stellen en informatie op te vragen informatie verzameld waaruit blijkt dat de veiligheid niet zo waterdicht is als Afvalzorg altijd beweerd heeft. Naar aanleiding daarvan zijn er diverse onderzoeken geweest die aangeven dat de stortplaats inderdaad niet aantoonbaar veilig genoemd kan worden. De aanbevelingen die zijn gedaan zouden door Afvalzorg moeten worden uitgevoerd, maar dat (b)lijkt nog steeds niet gebeurd. Dat baart de omwonenden grote zorgen.

Na de juridische overwinningen van de bewoners, wilden Zaanstad, Afvalzorg, Noord-Holland en Amsterdam met de bewoners in een mediation bekijken of er een gezamenlijke oplossing voor het conflict bedacht kon worden. Deze mediation is gestart medio 2012 en is nog bezig. Afgesproken is dat over de mediation niets inhoudelijk naar buiten gebracht wordt.

 
Banner