provincie

De provincie Noord-Holland heeft drie petten op.  Ze zijn vergunningverlener, vergunninghandhaver en ze zijn nota bene grootaandeelhouder (90%) van Afvalzorg.  Deze verstrengeling van belangen heeft de provincie ertoe verleid om tegen afspraken en wetten in een uitbreiding van de stortlocatie te beijveren.

Binnen de WAMEN-commissie van de Provinciale Staten zijn er momenteel twijfels gerezen.  De belangen zijn groot, maar we hopen dat ook de provincie tot inkeer komt.  Binnen Gedeputeerde Staten is Bart Heller van Groen Links degene die zich tot op heden sterk gemaakt heeft voor de uitbreidingsplannen.  Zeer opmerkelijk als je de partijstandpunten van GL bekijkt die daar loodrecht tegenover staan.

 
Banner