Rapporten

Er zijn ondertussen vele rapporten opgesteld, waarbij een leek zou concluderen dat de uitbreiding nuttig, noodzakelijk en veilig zou zijn.  De BGN durft zich na jarenlang instuderen een expert te noemen, want alle opgeworpen argumenten kunnen worden weersproken en de twijfels over nut, noodzaak en veiligheid worden in de politiek groter en groter.

De rapporten die Zaanstad en Afvalzorg hebben opgesteld zijn:

  1. Arcadis-rapport
  2. Monitor-rapport
  3. Second-opinion-rapport

Wij hebben naast al onze argumenten die we hebben verwerkt in onze zienswijzen en beroepen ook een aantal rapporten opgesteld die aantonen dat er veel schort aan veiligheid en naleving van de wet.
Onze rapporten:

 

 

 
Banner