Gegoochel met cijfers restcapaciteit door Afvalzorg

Dat de stortplaats nu al vol is, is de bewoners van Nauerna al lang duidelijk. Zelfs op basis van de cijfers die Afvalzorg zelf heeft afgegeven kon er een simpel rekensommetje op losgelaten worden. Echter, nu ze diep in het stort-rood zijn gedoken, wordt er een inventief goocheltrucje uitgevoerd, waarbij een rekenfoutje in 2009 wordt aangewend om een plotseling tekort om te buigen naar ruimte voor nog een paar jaar storten.

Afvalzorg heeft zelf opgegeven dat de restcapaciteit op 31-12-2009 3.937.860 m3 bedroeg.

In deze hoeveelheid was al de 3,7 miljoen verwerkt uit de Milieuvergunning voor de uitbreidingsplannen. Deze werd echter door de Raad van State vernietigd, zodat er in werkelijkheid maar 237.860 m3 restcapaciteit aanwezig was op 31-12-2009.

Nu heeft Afvalzorg opgegeven dat erĀ 582.238 ton afval is gestort in 2010 en dat ze per 31-12-2010 een restcapaciteit hadden van 4.219.000 m3. Oftewel met een correctie van -3.700.000 m3 i.v.m. de vernietigde Milieuvergunning beweert Afvalzorg uit te komen op een restcapaciteit van 519.000 m3 per 31-12-2010. Oftewel een toename terwijl er in 2010 gewoon 582.238 ton afval is gestort, een mooi voorbeeld van imaginair rekenen.

Afvalzorg was wel genoodzaakt om deze noodsprong te maken, omdat hun eigen cijfers aantoonden dat de stortplaats Nauerna vol is. Ze hebben de controlerende instantie, de provincie Noord-Holland (toevallig ook 90%-grootaandeelhouder van de NV Afvalzorg) een verklaring gegeven dat ze in 2009 een rekenfoutje hebben gemaakt. Kritisch als de provincie altijd is [niet], hebben ze de verklaring geaccepteerd en de aanpassing doorgegeven aan AgentschapNL, die afgelopen week het WAR-rapport 2010 heeft gepubliceerd.

De gemeenteraad van Zaanstad twijfelde naar aanleiding van het verhaal van de Belangengroep Nauerna voldoende om te stellen dat ze de cijfers van Afvalzorg niet vertrouwt en is nu bezig met een opdracht aan een ingenieursbureau om duidelijkheid te krijgen op de vraag of de stortplaats nu wel of niet vol is.

De Belangengroep Nauerna verwacht dat Afvalzorg een rookgordijn zal optrekken rond de berekening van de restcapaciteit, dus de BGN is vorig jaar al op een eigen manier gaan meten en weet ook op basis van die meetgegevens dat de stortplaats nu inderdaad al meer dan vol is.

 
Banner